Intézményünk két helyszínen biztosít bölcsődei ellátást 14 hónapos-3 éves gyermekek számára. Bölcsődei alapelveink meghatározó része Pikler Emmi szemlélete, mely lehetőséget teremt a kisgyermekek számára önállóságuk, felfedező képességük, és mozgásigényük minél teljesebb kielégítésére.

Egy kisgyermek leginkább saját tapasztalatain keresztül tanul és szerzi ismereteit, fontos, hogy lehetőséget kínáljunk számukra a felfedezésre és az őket körülvevő tárgyak és anyagok megismerésére. Gyermekeink sokszínűek, egyesek vizuális, míg mások inkább taktilis vagy auditív ingerek segítségével tanulnak a leghatékonyabban. Igyekszünk ezeket a különbségeket figyelembe venni és lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy a számukra legideálisabb módon építhessék be az új információkat.

A szabad játék, mely programunk alapját képezi a bölcsődében, a választás és önállóság szabadságát kínálja a gyermekek számára, és saját tevékenységeik irányításának a lehetőségét. Ezek az élmények nagymértékben hozzájárulnak énképük, önbizalmuk fejlődéséhez, és az önálló tanulás képességének kialakulásához. Az élmény- ill. tapasztalat-alapú tanulási folyamat képessé teszi a gyermeket arra, hogy a későbbi évei során felismerje és megfogalmazza azt, hogy mi az amire képes, és mit érez.

A mindennapjaink során a szabadjáték mellett természetesen megjelenik az irányított foglalkozás is: a közös meseolvasás, mondókázás, mozgás, különböző kreatív tevékenységek. Ezek biztosítják a gyermekek részére napjaik rendezettségét, illetve teszik lehetővé fejlődésük folyamatos nyomonkövetését és monitorizálását.

jelentkezés   látogatás