Óvodánkat (3-6) nemzetközi bölcsőde egészíti ki, melynek épülete az óvoda mellett kb. 40 m-re található, így kényelmes megoldást kínál a többgyermekes családoknak is. Bölcsődei szolgáltatást 14 hónapos - 3 éves gyermekek számára biztosítunk. 

Intézményünk minden szempontból gyermek- és családközpontú, a szülőkkel szorosan együttműködve dolgozunk a gyermekek fejlődésén. A játék a korai gyermekkor legfontosabb fejlesztő tevékenysége, ehhez igazodva a korai tanulásnak-fejlesztésnek is játékalapúnak kell lennie. Egy olyan intézmény, mely családias, “otthonszerű” tanulási környezetet képes teremteni a gyermekek számára formális oktatásuk első évei alatt, erős alapokat tud biztosítani a gyermek későbbi iskolai évei számára.

Egy kisgyermek leginkább saját tapasztalatain keresztül tanul és szerzi ismereteit, fontos, hogy lehetőséget kínáljunk számukra a felfedezésre és az őket körülvevő tárgyak és anyagok megismerésére. Gyermekeink sokszínűek, egyesek vizuális, míg mások inkább taktilis vagy auditív ingerek segítségével tanulnak a leghatéknyabban. Igyekszünk ezeket a különbségeket figyelembe venni és lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy a számukra legideálisabb módon építhessék be az új információkat.

A szabad játék, mely programunk alapját képezi a bölcsődében, a választás és önállóság szabadságát kínálja a gyermekek számára, és saját tevékenységeik irányításának a lehetőségét. Ezek az élmények nagymértékben hozzájárulnak énképük, önbizalmuk fejlődéséhez, és az önálló tanulás képességének kialakulásához. Az élmény- ill. tapasztalat-alapú tanulási folyamat képessé teszi a gyermeket arra, hogy a későbbi évei során felismerje és megfogalmazza azt, hogy mi az amire képes, és mit érez.

A mindennapjaink során a szabadjáték mellett természetesen megjelenik az irányított foglalkozás is: a közös meseolvasás, mondókázás, mozgás, különböző kreatív tevékenységek. Ezek biztosítják a gyermekek részére napjaik rendezettségét, illetve teszik lehetővé fejlődésük folyamatos nyomonkövetését és monitorizálását.

 

jelentkezés   látogatás