Feketerigó utca 20.

Az épület 2009 óta ad otthont az UTR nemzetközi óvodának, ahol a gyermekek magas színvonalú óvodai nevelésben részesülhetnek.

Intézményünk minden szempontból gyermek- és családközpontú, a szülőkkel szorosan együttműködve dolgozunk a gyermekek fejlődésén. A játék a korai gyermekkor legfontosabb fejlesztő tevékenysége, ehhez igazodva a korai tanulásnak-fejlesztésnek is játékalapúnak kell lennie. Egy olyan intézmény, mely családias, “otthonszerű” tanulási környezetet képes teremteni a gyermekek számára formális oktatásuk első évei alatt, erős alapokat tud biztosítani a gyermek későbbi iskolai évei számára.

Egy óvodáskorú gyermek részére az egyik legmeghatározóbb tényező a stabilitás és a kiegyensúlyozott háttér. Kisgyermekkori éveik alatt mindenek felett arra van szükségük, hogy biztonságban és szeretve érezzék magukat. Annak érdekében, hogy a hozzánk járó gyermekek számára ezt biztosítani tudjuk, pedagógusaink 3 éven át csoportjaikkal maradnak, ezzel is egymásra épülő nevelési-oktatási programot kínálva a családok számára.

Napjaink versenyorientált világában minden szülő elsődleges célja, hogy gyermekének a lehető legmagasabb színvonalú oktatást biztosítsa. Mi abban hiszünk, hogy a tanulmányi sikerek alapvetően a tanulás szeretetéből fakadnak, és abból a gyermeki vágyból, hogy felfedezzük a körülöttünk lévő világot. Ha egy gyermek számára olyan körülményeket biztosítunk, mely az önálló gondolkodásra serkenti, úgy lényegében bármit képes megérteni és elsajátítani.

Feketerigó utca 26.

A Feketerigó utca 20. szám alatt működő óvoda szomszédságában ebben az épületben a 14 hónapos-3 éves gyermekek számára biztosítunk bölcsődei nevelést, gondozást angol nyelven. Bölcsődei alapelveink meghatározó része Pikler Emmi szemlélete, mely lehetőséget teremt a kisgyermekek számára önállóságuk, felfedező képességük, és mozgásigényük minél teljesebb kielégítésére.

Egy kisgyermek leginkább saját tapasztalatain keresztül tanul és szerzi ismereteit, fontos, hogy lehetőséget kínáljunk számukra a felfedezésre és az őket körülvevő tárgyak és anyagok megismerésére. Gyermekeink sokszínűek, egyesek vizuális, míg mások inkább taktilis vagy auditív ingerek segítségével tanulnak a leghatékonyabban. Igyekszünk ezeket a különbségeket figyelembe venni és lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy a számukra legideálisabb módon építhessék be az új információkat.

A szabad játék, mely programunk alapját képezi a bölcsődében, a választás és önállóság szabadságát kínálja a gyermekek számára, és saját tevékenységeik irányításának a lehetőségét. Ezek az élmények nagymértékben hozzájárulnak énképük, önbizalmuk fejlődéséhez, és az önálló tanulás képességének kialakulásához. Az élmény- ill. tapasztalat-alapú tanulási folyamat képessé teszi a gyermeket arra, hogy a későbbi évei során felismerje és megfogalmazza azt, hogy mi az amire képes, és mit érez.

A mindennapjaink során a szabadjáték mellett természetesen megjelenik az irányított foglalkozás is: a közös meseolvasás, mondókázás, mozgás, különböző kreatív tevékenységek. Ezek biztosítják a gyermekek részére napjaik rendezettségét, illetve teszik lehetővé fejlődésük folyamatos nyomonkövetését és monitorizálását.

Torockó utca

A Torockó utca 6/b szám alatt nyílt meg a UTR óvoda telephelye, ahol az óvodai csoportok mellett egy bölcsődés csoport is helyet kapott, így az épületben a gyermekeket 14 hónapos kortól 7 éves korig tudjuk fogadni.

Intézményünk minden szempontból gyermek- és családközpontú, a szülőkkel szorosan együttműködve dolgozunk a gyermekek fejlődésén. A játék a korai gyermekkor legfontosabb fejlesztő tevékenysége, ehhez igazodva a korai tanulásnak-fejlesztésnek is játékalapúnak kell lennie. Egy olyan intézmény, mely családias, “otthonszerű” tanulási környezetet képes teremteni a gyermekek számára formális oktatásuk első évei alatt, erős alapokat tud biztosítani a gyermek későbbi iskolai évei számára.

Egy óvodáskorú gyermek részére az egyik legmeghatározóbb tényező a stabilitás és a kiegyensúlyozott háttér. Kisgyermekkori éveik alatt mindenek felett arra van szükségük, hogy biztonságban és szeretve érezzék magukat. Annak érdekében, hogy a hozzánk járó gyermekek számára ezt biztosítani tudjuk, pedagógusaink 3 éven át csoportjaikkal maradnak, ezzel is egymásra épülő nevelési-oktatási programot kínálva a családok számára.

Napjaink versenyorientált világában minden szülő elsődleges célja, hogy gyermekének a lehető legmagasabb színvonalú oktatást biztosítsa. Mi abban hiszünk, hogy a tanulmányi sikerek alapvetően a tanulás szeretetéből fakadnak, és abból a gyermeki vágyból, hogy felfedezzük a körülöttünk lévő világot. Ha egy gyermek számára olyan körülményeket biztosítunk, mely az önálló gondolkodásra serkenti, úgy lényegében bármit képes megérteni és elsajátítani.